گروه فرهنگی رهروان شهدا

گروه فرهنگی رهروان شهدا

162 members

🔸سرپرست گروه همخوانی 🎵 @Master_Of_Music 🔸آدرس صفحه آپارات: https://www.aparat.com/Rahrovane_Shohada_Ir 🔸آدرس صفحات اینستاگرام سرود: https://www.instagram.com/g.s.rahrovane_shohada پایگاه: https://www.instagram.com/abouzar_ghafari28