کانون رادیو جوان اشراق radiojavanEshragh

کانون رادیو جوان اشراق radiojavanEshragh

33 members

سرپرست و دبیر کانون : خانم خرمدل ارتباط با روابط عمومی⬇ @radiojavan_Eshragh گروه رادیویی صحنه رادیو پارک ، رادیو نمایشگاه ، رادیوجشنواره ، رادیوصحنه(استیج)، رادیوتئاتر صفحه رسمی اینستاگرام کانون رادیوجوان فرهنگسرای اشراق radiojavan_eshragh کپی با ذکرمنبع