روان شناسی کودک و نوجوان

روان شناسی کودک و نوجوان

244 members

🌹🌸🌺🌷💐 👧👦کانال روان شناسی کودک و نوجوان @psychologychildren 🔹معرفی روش های فرزند پروری مثبت 🔹آشنایی با روان شناسی رشد کودک و نوجوان 🔹آشنایی با خطاهای والدین در تربیت فرزند و .... ... ادمین: کاظمی پور کارشناس ارشد روان شناسی بالینی @jalilkazemi56