پروانه مافی

پروانه مافی

206 members

کانال اطلاع‌رسانی پروانه مافی، مشاور شهردار تهران در امور پارلمانی، نماینده مردم تهران در مجلس دهم، فرماندار شمیرانات در دوره اصلاحات