👦🏻پارسیان نام👧🏻

👦🏻پارسیان نام👧🏻

531 members

نامهای ایرانی(کردی،لری،لکی،آذری،مازنی،گیلکی،بلوچی،شاهنامه،اساطیری،پارسی،اوستایی،سانسکریت،و...) شرایط نظرسنجی👇 سفارش نظرسنجی نام👇 @parsianname1 اینستاگرام ما👇 instagram.com/parsianname