کانال شهید چمران

کانال شهید چمران

4 members

الهی🙏عمر دشمنانمان طولانی باد...؛ باشد که نظاره گر موفقیتمان باشد🌻🌷