#مجموعه_ضامن آهو....🧧https://t.me/Norya1336

#مجموعه_ضامن آهو....🧧https://t.me/Norya1336

549 members

آرشیو زیارتها ،اعمال شبهای قدر، دعاها.سی جزء قرآن.وختمها متنهای دینی واخلاقی.... خداوندگرزحکمت ببندددری...زرحمت گشایددردیگری تعرفه تبلیغات👇👇👇 به مدیریت 🌼نوری 🌼 🌼خلج 🌸 آی دی ادمین https://t.me/Jafh1336 @Jafh1336