موسيقی درمانگر دارا نوروزی(فارغ التحصيل رشته موسيقی درمانی و دانشجوی رشته نوروسایکولوژی و فارغ التحصیل آواز كلاسيك ايتاليا

موسيقی درمانگر دارا نوروزی(فارغ التحصيل رشته موسيقی درمانی و دانشجوی رشته نوروسایکولوژی و فارغ التحصیل آواز كلاسيك ايتاليا)

88 members

@Daranow ارتباط با ادمين