مهندسی مکانیک - نصیر

مهندسی مکانیک - نصیر

557 members

کانال رسمی مهندسی مکانیک مرکز خدمات آموزشی نصیر Nasir.ir ارتباط با پشتیبانی کلاس ها: @NasirAmoozesh پشتیبانی آنلاین مرکز خدمات آموزشی نصیر: @Nasir_ir شماره تماس: ۰۲۱۸۸۴۶۴۷۸۰ ۰۲۱۸۸۴۶۶۹۳۵ 📮نشانی : تهران ، دانشکده برق دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی