گروه فرهنگی تربیتی نسیم ولایت

گروه فرهنگی تربیتی نسیم ولایت

25 members

گروه سرود،نمایش،تکخوانی ،مداحی و...»-» ایده و ابتکارات خلاقانه و عملکرد گروه اعم از (فرهنگی، هنری، مذهبی و...) اطلاع رسانی کلاس هاو برنامه های اجرایی گروه 👇جهت درخواست اجرا و هماهنگی 👇 ارتباط ما: @Nasimezohoor12 09300339335 عبداللهی آسمان ازآن ماست...