نقدنامه (فلسفه، دین، فرهنگ

نقدنامه (فلسفه، دین، فرهنگ)

795 members

نقدنامه جایگاه یادداشت‌ها و مقالات شماست؛ محل آشنایی با روشنگری، فرهنگ و فلسفه اولین پست کانال: T.me/naghd_name/10 تبادل، پیشنهاد، یادداشت: ✉️