گام به گام تا اتریش (Channel

گام به گام تا اتریش (Channel)

6.7K members

🇦🇹 پذیرش تضمینی از دانشگاه های دولتی اتریش 🇦🇹 رزرو خوابگاه 🇦🇹 بیمه اتریشی 🇦🇹 مشاوره ویزا 🇦🇹 جاب سیکر 🇦🇹 اقامت خود حمایتی لینک گروه: https://t.me/joinchat/BeF29z-hy9fvJXKJzIprmg مدیریت: سارا صادقی ID پشتیبانی : @Assistaustria