💐 مـوج مثـبت 💐

💐 مـوج مثـبت 💐

21.1K members

🕊هدف ما تڪیه بر نڪات مثبت زندگی و ایجاد دلگرمی و #امید در دلهاست....👇 《بی تفاوت باشید! شادی چیزی نیست جز داشتن سلامت تن و یک حافظه‌ی ضعیف... 》#آلبرت_شوایترز مڪاتبه با ادمین‌ها: @AMoujmosbat @Scarlett137