" مشیری _ اخوان "

" مشیری _ اخوان "

7.3K members

﴾﷽﴿ مجموعه اشعار #فریدون_مشیری #مهدی_اخوان_ثالث #غیر_رسمی✔