کلاس محسنی کبیر

کلاس محسنی کبیر

43 members

تنها عضو مجمع نه به حذف عمومی ها در کنکور موسس انجمن تکفیری کفگیری نویسنده کتاب میکروطلایی گاج طراح هرچی ازمون تو بازار هست ایده پرداز حوزه کنکور طراح کنکور از من ایده میگیره