معاشران❤.moasheraan

معاشران❤.moasheraan

416 members

معاشران .... گزیده ای فاخر از برترین های ایران و جهان شامل ''' ادبیات ' شعر' هنر ' موسیقی ' و سینمابه انضمام اشعار'' راضیه رفیعی.🍎 ارتباط با ادمین @eliiisssaaa