معرفی کانالها و گروههای تلگرام و اینستاگرام

معرفی کانالها و گروههای تلگرام و اینستاگرام

524 members

معرفی کانال‌ها و گروه‌هایی که علمی، مفید، تخصصی و غیرتبلیغاتی هستند و ادمین حقیقی یا حقوقی شناخته شده دارند. چند پیشنهاد: @nouritazeh @SarsCoVTwo @GreatPharos @andishehsarapub @stop_corona 🌱 پیام برای معرفی کانال خوب: @pakrooh