شرکت مدیریت نوین پارس/گواهینامه ایزو/دوره ها و همایش مدیریت

شرکت مدیریت نوین پارس/گواهینامه ایزو/دوره ها و همایش مدیریت

640 members

⚀مهندس سید امین حسینی مدیرعامل ⚀شرکت مدیریت نوین پارس 🌟ثبت وصدور گواهینامه ISO 🌟شتاب دهنده و سرمایه گذار 🌟برگزاری دوره و همایش مدیریتی، کسب وکار ✔️021 77697565 @Lotuscertification : ارتباط با ادمین www. npiso .org وب سایت