■مینیاتور■سیاه قلم■عکس◽

■مینیاتور■سیاه قلم■عکس◽

2.4K members

🌟اموزش مجازی سیاه قلم 🌟سفارش و اموزش مینیاتور و سیاه قلم پذیرفته میشود☆ 🌟مهدی موسوی کیاسری 🌟لینک اینستاگرام: https://www.instagram.com/mosavi_art 🌟ارتباط با ادمین: @Mehdimousavi2016 🌟شماره تماس 09365437007