|مـــــیم🌙مـــــاه|

|مـــــیم🌙مـــــاه|

2.3K members

💜|تو آن شعری که من جایی نمیخوانم|💜 💰جهت تبلیغات https://t.me/tabliqatemoon پیج رسمیِ اینستا میم ماه💜👇🏻 http://Instagram.com/miim__mah شنوای حرفاتون هستیم👇🏻💜 https://telegram.me/dar2delbot?start=send_0NYmzoK