کتابخوانی و رشد فردی با مرتا

کتابخوانی و رشد فردی با مرتا

1.4K members

حرفه‌ای کتاب بخوانیم کتابِ خوب بخوانیم بیشتر کتاب بخوانیم و در نهایت انسانی کارآمد و جاودان شویم 💡 ارتباط با ادمین: @Ghodrat_motalee 🎙رادیو مرتا: @radiomertaa 👶 مرتاکیدز: @mertaakids 📸 گالری مرتا: @mertaapic :⁦محصولات آموزشی 🛒 @tondkhani0ta100