Mehregan Job Center

Mehregan Job Center

361 members

معرفی و تامین نیروی کار، احراز هویت کارگر و کارفرما،آزاد سازی مدرک دانشگاهی، طرح کارورزی،تخفیف بیمه کارفرمایی (ماده 71 ) *کاریابی داخلی مهرگان آدرس:لاهیجان. خیابان شهید کریمی. کوچه تکیه بر. پاساژ رضا .طبقه اول. 01342244006 01342244007 09356515918