باشگاه کوهنوردی مهر البرز

باشگاه کوهنوردی مهر البرز

430 members

عکس ها و مطالب خود به لینک های زیر ارسال نماييد مهرعلی پیشرویان 0912 564 1182 ما در کوهنوردی ابتدا خویشتن را صعود میکنیم سپس قله هارا هدف صعود به قله ها نیست هدف سلامت برگشتن به مقصد است ما جز به مهر نمی اندیشیم