من و جزمن

من و جزمن

634 members

«من و جزمن» کانالی است عرفانی؛ کلمات بزرگان عرفان را می توانید در اینجا مطالعه کنید آشنایی با کتاب «من و جزمن» https://ebrahi.me/me پیج ما در اینستاگرام: https://instagram.com/me.and.the.other/