مباحث سیاسی روز📚✏️

مباحث سیاسی روز📚✏️

191 members

🍃وأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّة🍃 امروز،قوت در فضای مجازی "حیاتی" است. فضای مجازی امروز حاکم بر زندگی انسانهاست،در همه‌ی دنیا ✒فروردین 1399 🍃مقام معظم رهبری