عینک بازاریابی

عینک بازاریابی

9 members

اخبار و تحلیل‌های روز حوزه بازاریابی و تبلیغات شرکت ها و استارتاپ های ایرانی . دکتر حمیدرضا قاضی مقدم @drghm مشاور تبلیغات مشاور و مدرس بازاریابی