آکادمی مکتب گرام

آکادمی مکتب گرام

1.2K members

مکتب گرام | رسانه ای برای آموزش و پژوهش 📱 ارتباط با مشاوره و مدرس تخصصی مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات: @jfarzammehr ➖➖➖➖➖➖ 💻 Maktabgram.ir 📱 Instagram.com/Maktabgram.ir 🖥 https://www.youtube.com/c/Maktabgram