ایمونولوژی دکتر عامری 😷

ایمونولوژی دکتر عامری 😷

1.1K members

دکتر عامری دکترای تخصصی ایمونولوژی رتبه برتر PhD مدرس مشاور مولف و مترجم برگزاری کلاس های تلگرامی و حضوری کنکور ایمنی ساپورت امتحانات میدترم فاینال آیدی دکتر @AmirianMilad2015 ثبت نام 👇 @AfrahDo درسنامه (جزوه)+ویس تدریس