صبح لیشاوندان

صبح لیشاوندان

127 members

﷽ 💥اخبار..و..اتفاقات محل 💥وقایع روزمره 💥 سوالات شما از مسئولین وهر چیز که فکرش رو بکنید!!😮 در این کانال... ارتباط با ما 👤 @Sarbaze_Cyberi