اخبار ارشد و دکتری الهیات "راقی"

اخبار ارشد و دکتری الهیات "راقی"

410 members

مرکز "راقی" برگزار می کند: *چاپ کتاب *ارائه ی منابع کنکور ارشد دکتری الهیات *ارائه راهنمایی و مشاوره در نگارش مقاله و پایان نامه *اجرای طرح های پژوهشی *برگزاری رویدادها، همایش هاو دوره های آموزشی *ترجمه متون، کتب و مقالات تلفن:02188531690 مدیر: @DRMEQ