کودک (ک)، بازی (ی)، طبیعت (ت): کیت

کودک (ک)، بازی (ی)، طبیعت (ت): کیت!

671 members

💭سلام، نیلوفر هستم، مترجم، معلم زبان انگلیسی و دانشجوی روانشناسی تربیتی؛ مطالب این کانال اغلب ترجمه و/یا اقتباسی از نوشته‌هاییست که حول سه محور کودک، بازی و طبیعت باشند. نظرها: @Niloofarzaynab