كيشه خاله💚زریندول

كيشه خاله💚زریندول

15 members

سلام به كانال كيشه خاله بزرگ خوش اومدين خبرها ونظرات وپيشنهادهاتونا برامون بفرستين ،بودن كنارتون افتخارماست https://t.me/kishekhalle تاريخ تأسيس كانال كيشه خاله ١/١٢ /٩٥باتشكر برای ارسال عکس ها و خبرها به آیدی زیر مراجعه فرمایید https://t.me/moppjji