گروه هنری کیآنا

گروه هنری کیآنا

752 members

اینستاگرام : @anahita_siavash @abrang_house ۰۹۱۰۰۰۱۸۲۶۶ ۰۹۱۲۴۹۴۹۳۵۲ آموزش نقاشي با آبرنگ، نقاشي زيرلعابي، سفالگري، سراميك🔅 برگزار کننده نمایشگاه های انفرادی و گروهی هنری برگزار کننده کلاس های مجازی و حقیقی برای اساتید