🐥🐓پايگاه اطلاع رساني مرغيران

🐥🐓پايگاه اطلاع رساني مرغيران

2.1K members

قيمت جوجه🐥 قيمت مرغ🐓 معرفي خوراك طيور 🌽 معرفي تجهيزات معرفي بروزترين دستاوردهاي صنعت مرغ با مدیریت : امید دریس 👇 @Daeriys پيمان كريمي👇 @tioriran