کـانـال جـامع روسـتـای خـوراونـد

کـانـال جـامع روسـتـای خـوراونـد

602 members

کانال جامع روستای خوراوند ، خوراوند روستایی با قدمت بیش از ۵۰۰۰ سال مناظر ،رسم و رسوم،سنت های روستا اینستاگرام کانال: https://instagram.com/khoravand آیدی ادمین های کانالِ جامعِ خوراوند: @bahrami1133 @M_1001_1002 @brahim1376