شبکه بهداشت و درمان خوشاب

شبکه بهداشت و درمان خوشاب

162 members

🔘اخرین اخبار استخدامی و حوزه سلامت و اطلاعات بهداشتی در کانال روابط عمومی شبکه خوشاب 🆔 لینک کانال روابط عمومی شبکه بهداشت و درمان خوشاب: t.me/khooshabhealth تماس با ادمین @seyedabolfazlhoseini01