خدام الحجة

خدام الحجة

697 members

@khoddamolhojjah پيامبرخاتم: هركس امام زمان خويش رانشناخته بميرد به مرگ جاهليت مرده است . لطفا پيام های امام زمانی خود را به ادرس زیر ارسال فرمایید @AhGhNaeeni