የሰለፍዮች ረድ በሙለቢሶች

የሰለፍዮች ረድ በሙለቢሶች

3.4K members

🤝 በአላህ ፍቃድ ይህ ቻናል ከሰለፎች መንገድ ስላፈነገጡ ፊርቃዎች እና ስለ አንዳንድ ሙለቢስ ስለሆኑ ሰዎች ለሰው ልጆች በመረጃ የሚገለፅበት ቻናል ነው። ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ👇👇👇 ↪️ https://telegram.me/Kesunah