🌼🌸🍃ڪلام هماے🍃

🌼🌸🍃ڪلام هماے🍃

164 members

✅کانال #رسمی و #ثبت شده #کلام_همای زیرمجموع محفل ادبی #شعروهمای کدشامد(1-1-719249-61-4-1) ♦️ معرفی شاعران جوان مستقل ومعاصر درتلگرام بادرج #آیدی_کانال_شاعران هرگونه پیشنهادوانتقادبه مدیرکانال مراجعه بفرمائید 《هما کاشانی》 @kashani_homa