كآشف _ كارآفرينان شايسته فردا

كآشف _ كارآفرينان شايسته فردا

561 members

ارتباط : @DrKaashef 021-88225000. 🌺هر آنچه كه 🌺در كنار مدرسه بايد بياموزيد، 🌺مي توانيد در كآشف بياموزيد. 🌺توصيه هايي براي تربيت نسلي خلاق، نوآور و 🌺كارآفرين، تا کآشف شايسته فرداي خود باش