کانال مسجدجامع رسول اکرم(ص

کانال مسجدجامع رسول اکرم(ص)

147 members

اطلاع از برنامه ها ومراسمات مسجد-مطالب اخلاقی وبصیرتی-اطلاع ازاخبار مهم شهر،استان،کشور و جهان ارتباط با ادمین: @Alabd1395