کانال حی علی الصلاة رزمندگان جبهه فرهنگی فاطمیون

کانال حی علی الصلاة رزمندگان جبهه فرهنگی فاطمیون

28 members

✴️📢جهت تهیه نمایشگاههای جبهه بابیش از180 موضوع تخصصی باشماره های زیرتماس حاصل نمایید: بیسیم جبهه : 09132156454 فضای مجازی: 09139654018 👤 ارتباط باادمین های جبهه: @Bisimchi1_jebhefatemiyon @Bisimchi2_jebhefatemiyon 📢کانال حی علی الصلاة جبهه فاطمیون💖