ایرانگرد

ایرانگرد

2.9K members

هدفم معرفی ایران است . و سعی ام بر این است که خودم به مناطق بکر و زیبای ایران رفته و براتون فیلم و عکس و مطلب تهیه کنم. در این راه نیازمند کمک های شما نیز هستم تا بتوانم کانال پر باری ارائه کنم. Admin: @irantizement2 کد شامد: 1-1-69624-61-3-1