شبکه تخصصی مهندسین ساختمان

شبکه تخصصی مهندسین ساختمان

1.2K members

هدف از تشکیل این شبکه اطلاع رسانی در خصوص به روز ترین اتفاقات صنعت ساختمان دنیا و ایران است. تماس جهت بازسازی و نوسازی هایی لاکچری ادمین تبلیغات @hamidreza_forouzesh