سعید زلوحی جوکار

سعید زلوحی جوکار

382 members

تنها کسی که هفت بار عربی کنکور سراسری را 100%زد مشاور و مدرس رتبه های تک رقمی کنکور برنامه ریزی 90 روزه برای تهیه پکیج عربی و مشاوره پیام بدید 👇 @OSTADJOKAR1 اینستا👇👇 http://instagram.com/Ostad_jokar        ‌ ‌‌‌‌    ‌ ‌‌‌‌   ‌