Ideal_programmerGroup
18+

Ideal_programmerGroup

8 members

Guruh dasturlash bo'yicha yuzaga kelaDIGAN muammolarni yechish uchun tuzilgan Guruhning qoidalari: 1.Bekorchi gaplar mumkin emas 2.18+ Umuman man etiladi 3.Behayo gaplarni gapirish mumkin emas Qoidalarga rioya etilmagan holda dubayga junab ketadi::::