بازار گوشت و دام ایران www.ibeef.ir

بازار گوشت و دام ایران www.ibeef.ir

284 members

www.ibeef.ir مرکز خرید و فروش دام زنده و فروش عمده انواع گوشت گوساله، گوشت منجمد و آلایش مدیر فروش: بزودی تماس با مدیر: بزودی تلگرام مدیریت: @بزودی سایت بازار گوشت و دام ایران: www.ibeef.ir کانال گوشت ایران: @ibeef