💎کانال تخصصی مدنی💎

💎کانال تخصصی مدنی💎

3.3K members

💎با مدیریت مرتضی گودرزی💎 🌀مدرس آیین دادرسی مدنی و مدنی 🌀وکیل پایه یک دادگستری⚖️ 🌀مولف کتاب وکیل یار آیین دادرسی مدنی ۸۰۰ تست آ.د.م؛۵۰۰ تست آ.د.م مدنی آسان است و مدنی آسان است (پیشرفته) مجموعه جمع بندی آ.د.م و مدنی (۵۰۰ تست) 📘کتب شرح صحیح مدنی-آدم