انجمن ادبیات داستانی شهریار/ موسسه فرهنگی هنری پیام آوران دهکده هوداد

انجمن ادبیات داستانی شهریار/ موسسه فرهنگی هنری پیام آوران دهکده هوداد

139 members

می خواست که حرف به وجود آید و کلمه شکوفا شود.... https://telegram.me/joinchat/BjpayEF0xcZs2Cxxmvvz0Q ریشه اسم: فارسی معنی: (تلفظ: hodād) (هو = خوب + داد = داده) داده ی خوب، داده ی نیک، نیک آفریده - نیک آفریده، داده خوب، داده ن انجمن ادبیات شهرستان شهریار