فروشگاه کندو(Hive

فروشگاه کندو(Hive)

95 members

🐝🍯مرکز تخصصی عسل و فراورده های زنبور عسل 🐝🍯 آدرس:ساری.باغ سنگ. بین کوچه ولیعصر ۳ و ۵ 🍯فروشگاه کندو🍯 🍯با تاییده آزمایشگاه تخصصی کنترل کیفیت🍯 ارتباط با ما: @HiveSari 09393538583 رحیمی اوریمی 09117763060 علیزاده آدرس اینستاگرام: Hive.Sarii